Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ogłoszenie dla mieszkańców

 

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY ZDZIESZOWICE

Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz Związek Międzygminny Czysty Region informują że w dniach 20 – 21 marca 2013 r. zorganizowany zostanie cykl spotkań z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice, podczas których szczegółowo omówione zostaną wszystkie kwestie związane z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Omówione zostaną procedury jakie mieszkańcy, zarządcy spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych będą musieli spełnić w związku z wchodzącymi w życie z dniem 1 lipca zmianami w przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. omówiony zostanie wzór deklaracji na podstawie której naliczana będzie opłata za wywóz odpadów komunalnych).

Harmonogram spotkań:

  • 20 marca godz. 16.00 JANUSZKOWICE (Sala Spotkań Wiejskich, ul. Wypoczynkowa 2),
  • 20 marca godz. 16.00 ROZWADZA (Remiza OSP, ul. Szkolna 34),
  • 21 marca godz. 16.00 ZDZIESZOWICE (Sala Kina Odrodzenie  MGOKSiR, ul. Powstańców Śląskich 7),
  • 21 marca godz. 16.00 OLESZKA, JASIONA, ŻYROWA (Sala Spotkań w OSP – ul. Wojska Polskiego 14),
  • 21 marca godz. 18.00 KRĘPNA (Szkoła Podstawowa w Krępnej, ul. Zdzieszowicka 35),

 

W związku wagą poruszanych kwestii zachęca się mieszkańców do czynnego udziału w w/w spotkaniach informacyjnych.

Szczegółowych informacji na temat spotkań można uzyskać pod nr. tel. 774064439 – Urząd Miejski w Zdzieszowicach /Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/