Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2013 roku zadań publicznych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378.) oraz uchwały nr XXIX/228/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2013 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W ramach tego zadania mogą być podejmowane działania skierowane na upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych – organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach, rozgrywkach, turniejach z różnych dziedzin sportu na poziomie  lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic: PDFSG.0050.276.2013

PDFogłoszenie o konkursie

Dokumenty do pobrania:

1. oferta:

DOCoferta (plik .doc)

ODToferta (plik. odt)

PDFoferta (plik .pdf)

2. ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy (plik .pdf)

3. sprawozdanie:

DOCsprawozdanie (plik .doc)

ODTsprawozdanie (plik .odt)

PDFsprawozdanie (plik .pdf)