Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

I Sesja Rady Miejskiej VI kadencji. Poznaliśmy Przewodniczącego i jego zastępcę.

1-go grudnia 2010 r. o godzinie 15.30  rozpoczęła się pierwsza sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. Podczas sesji dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Sesja rozpoczęła się od wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Arkadiusza Mróz i jednego z członków tej komisji Pani Aldony Kolasa-Gasch nominacji na radnych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. Następnie każdy z nowo wybranych radnych złożył ślubowanie:

WIERNY KONSTYTUCJI I PRAWU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚLUBUJE UROCZYŚCIE OBOWIĄZKI RADNEGO SPRAWOWAĆ GODNIE, RZETELNIE I UCZCIWIE MAJĄC NA WZGLĘDZIE DOBRO MOJEJ GMINY I JEJ MIESZKANCÓW.

IMG_4154.jpeg
LABISZ Brygida
IMG_4162.jpeg
WIECZOREK Antoni
IMG_4148.jpeg
BORECKI Antoni
IMG_4158.jpeg
PACIOREK Edward
IMG_4149.jpeg
CIŻ Halina
IMG_4157.jpeg
OSADZIN Barbara
IMG_4147.jpeg
ADAMSKI Piotr
IMG_4152.jpeg
JÓZEFIOK Zbigniew
IMG_4161.jpeg
WENIO Stanisław
IMG_4159.jpeg
POTAS Mirosław
IMG_4156.jpeg
OLEKSIN Bogdan
IMG_4160.jpeg
WĄSIK-KUDLA Monika
IMG_4155.jpeg
MULORZ Werner
IMG_4150.jpeg
GRĄDALSKA Rita
IMG_4153.jpeg
KLAMA Jerzy

Obrady poprowadził  najstarszy wiekiem Radny (Senior) - Pan Jerzy Klama.

Radny Senior Jerzy Klama poinformował, iż radni przystąpią do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. Przypomniał, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Miejska bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu  Rady, w głosowaniu tajnym, wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem zgłoszonej kandydatury. Na przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszono tylko jedną kandydaturę - Panią Monikę Wąsik-Kudlę (kandydaturę zaproponował Pan Werner Mulorz). Następnie poprosił  powołaną przez samych radnych Komisję Skrutacyjną o przystąpienie  do pracy i przygotowanie kart do głosowania.

Radny Senior Jerzy Klama poprosił  Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Radnego Wernera Mulorza o wyjaśnienie sposobu głosowania i radni przystąpili do głosowania.

Po przerwie Radny Senior Jerzy Klama poprosił  Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Radnego Wernera Mulorza o odczytanie wyników głosowania.

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach wybrana została Radna Monika Wąsik-Kudla.

IMG_4171.jpeg

Radny  Senior Jerzy Klama złożył gratulacje nowo wybranej Przewodniczącej Rady Pani Monice Wąsik-Kudla i poprosił Panią  Przewodniczącą o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym.

Radny Senior Jerzy Klama zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Pani Monika Wąsik-Kudla podziękowała za zaufanie jakim obdarzyli ja radni i za wybór na Przewodniczącą Rady Miejskiej Zdzieszowic, powiedziała iż będzie współpracowała ze wszystkimi niezależnie od opcji politycznej. Wyraziła nadzieję, że czas jej urzędowania będzie czasem owocnym i przyniesie dużo dobrego dla mieszkańców Gminy Zdzieszowice

Radny Senior Jerzy Klama przekazał prowadzenie dalszej części obrad Przewodniczącej Rady Monice Wąsik-Kudla.

 IMG_4173.jpeg

Nowo wybrana Przewodnicząca Rady zarządziła kolejny punkt porządku obrad, tj. wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. Komisja Skrutacyjna została w niezmienionym składzie.

Na Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszono kandydatury Panów: Edwarda Paciorka oraz Mirosława Potasa. W wyniku głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach wybrany został Pan Mirosław Potas

IMG_4176.jpeg

W tym miejscu porządek obrad sesji został wyczerpany i Radni Rady Miejskiej VI kadencji ustawili się do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

 IMG_4178.jpeg