Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zaproszenie na popołudniowe zajęcia do Domu Dziennego Pobytu "Stokrotka"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zdzieszowicach

Z A P R A S Z A
na
P O P O Ł U D N I O W E
Z A J Ę C I A

od godz. 13.00 – 16.00

dla osób dorosłych - niepełnosprawnych intelektualnie

do

Domu Dziennego Pobytu "Stokrotka"
 na Starym Osiedlu przy ulicy Słowackiego

Proponujemy: udział w zajęciach terapeutycznych z muzykoterapii, zabawoterapii, aktywizacji ruchowej, zajęciach plastyczno-manualnych, zajęciach informatycznych. Ponadto organizujemy spotkania towarzyskie przy kawie oraz wyjazdy integracyjne z innymi Domami ze Zdzieszowic oraz
Kędzierzyna-Koźla.

Więcej informacji można uzyskać po nr tel 603056562

lub bezpośrednio w DDP "Stokrotka"

(Dom otwarty jest w godzinach 8.00 – 16.00)