Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Mobilny PSZOK - Gmina Zdzieszowice - 28.09.2013r.

Informujemy, iż Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, pochodzących od właścicieli nieruchomości z gminy Zdzieszowice zostanie zorganizowany w dniu 28.09.2013r. od godz 9:00 do godz. 16:00 przy ul. Wschodniej 2 przez firmę Veolia Usługi dla Środowiska.

W tym dniu bezpłatnie zbierane będą od mieszkańców dodatkowo odpady (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej)

- surowcowe (tzw. „suche”)

- szkło opakowaniowe

- odpady komunalne ulegające biodegradacji , w tym zielone

- przeterminowane leki

- chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca).

UWAGA! PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE ZA OKAZANIEM OSTATNIEGO DOWODU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Ponadto informujemy, że w pozostałych sołectwach mobilne PSZOKI funkcjonować będą w miesiącach wiosennych 2014 roku.

Odpady wielkogabarytowe (i pozostałe w/w) odbierane będą również w systemie aukcyjnym (sprzed posesji). Odbędzie się to:

  • 23 listopada - Miasto Zdzieszowice
  • 30 listopada - sołectwa z terenu Gminy Zdzieszowice.