Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ostrzeżenie przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia

W związku ze wzrastającą liczbą zatruć metanolem, w tym zatruć śmiertelnych, Minister Zdrowia w piśmie z dnia 14 października 2013 r. (znak: MZ-ZP-Ś-078-22011-38/EM/12) ponownie zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie współpracy w zakresie działań edukacji zdrowotnej kierowanej do grupy osób nadużywających alkoholu, w tym także osób bezdomnych, klientów noclegowni oraz podopiecznych ośrodków pomocy społecznej.

Znakomita większość zatruć wynika z intencjonalnego spożycia produktów chemicznych, nie przeznaczonych do konsumpcji, główne płynów do spryskiwaczy. Problem narasta od połowy 2010 roku, kiedy w związku z przepisami prawa UE przestał obowiązywać krajowy zakaz obrotu produktami zawierającymi alkohol metylowy (metanol) w stężeniu większym niż 3%. Rocznie umiera w Polsce z tego powodu około 80 osób. Zjawisko charakteryzuje nieznaczny trend zwyżkowy, gdyż metanol jest tańszy od etanolu. Ponadto wobec liberalizacji prawa producenci płynów do mycia szyb, rozpuszczalników itp. coraz częściej dodają do swoich wyrobów metanol. Mimo właściwego oznakowania tych produktów, zgodnego z europejskimi standardami bezpieczeństwa, niestety stale zdarzają się przypadki spożycia tego rodzaju produktów.

Minister Zdrowia podjął kroki w celu wprowadzenia zakazu obrotu produktami o niebezpiecznym stężeniu metanolu, zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami prawa UE dot. produktów chemicznych.
W dniu 3 października zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. poz. 1173), zgodnie z którym zakazuje się obrotu polegającego na sprzedaży dla konsumentów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej metanolu, substancji lub mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych, za wyjątkiem paliw do silników stosowanych w modelarstwie, paliw do silników spalinowych używanych w sportach motorowodnych, paliw do ogniw paliwowych i biopaliw ciekłych.
W/w. rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, co oznacza zakaz sprzedaży dla konsumentów produktów zawierających   metanol od 4 stycznia 2014 r.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą również nadzór nad bezpieczeństwem spożywczych wyrobów spirytusowych. W ostatnich miesiącach nie było w Polsce przypadku negatywnej oceny alkoholu pochodzącego z oficjalnego obrotu. Alkohol sprzedawany w legalnej sprzedaży, z polskimi znakami akcyzy, jest bezpieczny.

plakat_metanol.jpeg

ulotka_alkohol.jpeg