Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Darmowe szkolenia dla osób szukających pracy i bezrobotnych

Fundacja Dla Dobra Publicznego

zaprasza do udziału w projektach:„Kompleksowe wsparcie w zatrudnieniu” oraz „Aktywność i kompetencje = Praca”.Projekty współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szukasz pracy, ale nie możesz jej znaleźć?  ZADZWOŃ LUB PRZYJDŹ!

Przeszkolimy Cię, udzielimy wsparcia zawodowego,   wyślemy na płatny staż i pomożemy w znalezieniu pracy.

W ramach projektu oferujemy:

 • DARMOWE SZKOLENIA zawodowe: 
 • Kurs „Opiekunka osób starszych i  niepełnosprawnych”, 
 • Kurs „Sprzedawca magazynier z obsługa wózków widłowych”,
 •  Kurs  „Pracownik gospodarczy i remontowo-budowlany”, 
 • Kurs „Pracownik administracyjno-biurowy” 
 • oraz szkolenie „Aktywne poszukiwanie pracy z modułem przedsiębiorczości”;
 • stypendia podczas trwania szkolenia;
 • catering w trakcie trwania szkolenia;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;
 • udział w warsztacie „Kuźnia optymizmu” (asertywność, autoprezentacja…);
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania;
 • pomoc w znalezieniu pracy;
 • doradztwo zawodowe i  pośrednictwo pracy;
 • pomoc w założeniu własnej firmy i pozyskaniu dofinansowania na jej prowadzenie;
 • coaching nastawiony na niwelację barier związanych z aktywnością zawodową i społeczną, odkrywanie potencjału i jego wykorzystanie;
 • doradztwo zawodowe pośrednictwo pracy;
 • PŁATNY STAŻ ZAWODOWY 

 

 

Projekty skierowane są  do osób:

 • bezrobotnych,
 • gotowych do podjęcia zatrudnienia,
 • w wieku do 30 lat oraz osób które ukończyły 50 rok życia,
 • zamieszkujących  w województwie opolskim,
 • chętnych do podnoszenia lub zmiany swoich kwalifikacji

 

 

Formularz zgłoszeniowy i regulamin projektu "Aktywność i kompetencje = Praca":

Formularz zgłoszeniowy projektu "Aktywność i kompetencje = Praca"

Formularz zgłoszeniowy projektu "Aktywność i kompetencje = Praca"

Regulamin projektu "Aktywność i kompetencje = Praca"

 

Formularz zgłoszeniowy i regulamin projektu "Kompleksowe wsparcie w zatrudnieniu":

 

Formularz zgłoszeniowy projektu "Kompleksowe wsparcie w zatrudnieniu"

Formularz zgłoszeniowy projektu "Kompleksowe wsparcie w zatrudnieniu"

Regulamin projektu "Kompleksowe wsparcie w zatrudnieniu"

 

Fundacja Dla Dobra Publicznego 
zaprasza do uczestnictwa w projekcie  „Przyjazne Szkoły – wzrost wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców Opolszczyzny”.   Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa. 

W ramach projektu mieszkańcy województwa opolskiego maja możliwość bezpłatnej nauki w szkołach dla dorosłych, wraz z bezpłatnym wsparciem towarzyszącym obejmującym:

 • Dostęp do kursów językowych metodą SITA,
 • Kurs komputerowy,
 • Szkolenie z technik szybkiego uczenia się.

 

     KIERUNKI BEZPŁATNEGO KSZTAŁCENIA OFEROWANE W PROJEKCIE

 1. Dla osób z wykształceniem średnim

 

W ramach Policealnej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej dla Dorosłych (szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej) zapraszamy (osoby posiadające średnie wykształcenie - NIE WYMAGAMY MATURY) na następujące kierunki:

Technik administracji - okres nauczania 2 lata,
Technik archiwista - okres nauczania 2 lata,
Opiekun w domu pomocy społecznej - okres nauczania 2 lata
Technik BHP – okres nauczania 1,5 roku;
Technik informatyk - okres nauczania 2 lata;
Opiekunka środowiskowa - okres nauczania 1 rok;
Asystent osoby niepełnosprawnej - okres nauczania 1 rok;
Opiekun osoby starszej -okres nauczania 2 lata;
Florysta - okres nauczania 1 rok;
Technik usług pocztowych i finansowych - okres nauczania 1 rok;
Technik rachunkowości -okres nauczania 2 lata.

Dyplomy i świadectwa

Słuchacz na zakończenie nauki i po zaliczeniu egzaminu zawodowego otrzymuje:

 • Świadectwo Ukończenia Szkoły Policealnej;
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkoły w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, włoskim, norweskim i hiszpańskim;
 • Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe;
 • Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe “Europass” w języku polskim i angielskim.


 

Do szkoły policealnej zapisać się może każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej. 

NIE WYMAGAMY MATURY.


2. Dla osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  to szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej dla osób, które zakończyły edukację na poziomie  ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).
 

Uwaga!!! Absolwenci trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej mogą rozpocząć  kształcenie od drugiego roku (3 semestru). Tym samy nauka dla nich trwa TYLKO 2 LATA.

 • Zapewniamy naukę w miłej i bezstresowej atmosferze.
 • Wystawione przez nas świadectwo ukończenia szkoły jest dokumentem urzędowym – szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej.
 • Wystawiamy bezpłatnie zaświadczenia, m.in. do ZUS, ośrodków pomocy.
 • Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.
 • Zapewniamy liczne promocje, zniżki oraz stypendia naukowe.
 • Prowadzimy Centrum Rozwoju Zawodowego, w ramach  którego, świadczymy poradnictwo zawodowe oraz pomagamy w znalezieniu pracy.

 

Nauka  w systemie zaocznym (średnio co 2 tygodnie).

Projekt skierowany jest do osób:

 • pracujących,
 • bezrobotnych,
 • rolników i ich domowników,
 • innych osób.

 

Formularz zgłoszeniowy do szkoły policealnej

Formularz zgłoszeniowy do liceum ogólnokształcącego

Informacje i zapisy:

 Szkoły Dla Dorosłych Fundacji Dla Dobra Publicznego

Ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tel.  77 481 03 00, 483 40 53

e-mail: sekretariat@fddp.pl