Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ogłoszenie - informacje dotycące azbestu

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz 1232) informuję, że wszystkie osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami zobowiązane są w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. przedłożyć w sekretariacie urzędu informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska (azbest) w formie uproszczonej.

Szczegółowych informacji dotyczących problematyki azbestowej udziela Urząd Miejski w Zdzieszowicach – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (77/4064453).

BURMISTRZ

DIETER PRZEWDZING

PDFRozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12. 2010 r (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz 31)