Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ostrzeżenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu - Komunikat nr 1/PD/2014 (właściwy pełny numer komunikatu WIOŚ) - informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w strefie opolskiej.

PDFSTREFY RYZYKA WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU DOPUSZCZALNEGO

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:
1. osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej), osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze, kobiety w ciąży;
2. osoby wykonujące znaczny wysiłek na wolnym powietrzu (np.: ciężka praca fizyczna , intensywny trening sportowy).

Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego – takimi jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

Rodzaje podejmowanych działań:
- działania wspomagające - informacyjne i kontrolne zgodnie z propozycją działań opisanych w Planie Działań Krótkoterminowych dla strefy opolskiej opisanych w rozdziale 22.5

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów oraz pod nr telefonu 77 45 39 906 w. 230

Dyżurna WCZK
Celina Surowiec