Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Dodatkowy termin MPSZOK Zdzieszowice - 6.12.2014

Mobilny punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, pochodzących od właścicieli nieruchomości (oprócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej), będzie dostępny na terenie Gminy Zdzieszowice zgodnie z poniższym harmonogramem.

 • Zdzieszowice 06.12.2014 - ul. Rozwadzka /parking przy Stadionie Miejskim/. Będzie to punkt dla wszystkich mieszkańców Gminy Zdzieszowice w ramach tzw. "terminu dodatkowego".

Punkt dostępny będzie w godz. 8:00 - 16:00

Podczas zbiórki będą przyjmowane od mieszkańców następujące odpady:

 • surowcowe (tzw suche)
 • szkło opakowaniowe
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone
 • przeterminowane leki
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56cm
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (300kg na mieszkańca/rok).

Do PSZOK nie będą przyjmowane m.in. następujące rodzaje odpadów: materiały izolacyjne (m.in styropian, wełna mineralna, papa), zmieszane odpady komunalne, zmieszane odpady budowlane.

UWAGA!!! Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Więcej informacji: Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38 47-303 Krapkowice; tel.: +48 77 466 15 14.