Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Żałoba na terenie Gminy Zdzieszowice

Uchwała Nr XLV/348/2014
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Zdzieszowice
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, zmiany: poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§ l. W związku z tragiczną śmiercią Burmistrza Zdzieszowic Pana Dietera Przewdzinga w dniu 18 lutego 2014r. ogłasza się okres żałoby na terenie Gminy Zdzieszowice w dniach od 21 lutego 2014r. do dnia 22 lutego 2014r.

§ 2. Na znak żałoby na budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach i budynkach jednostek organizacyjnych Gminy umieszcza się flagę narodową i gminną z kirem.

§ 3. Ze względu na żałobę zaleca się odwołanie na terenie Gminy Zdzieszowice wszystkich imprez o charakterze rozrywkowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Monika Wąsik-Kudla