Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Dieter Josef Przewdzing – BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Dieter Josef Przewdzing urodził się 24 lutego 1944r. w Rozwadzy. Pracę w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach rozpoczął w dniu 1 lutego 1975r. na stanowisku Sekretarza Biura, które to zajmował do 1 lipca 1984r., kiedy to został powołany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Miasta i Gminy Zdzieszowice. Już 20 grudnia 1985r. decyzją Wojewody Opolskiego objął stanowisko Naczelnika Miasta i Gminy Zdzieszowice.

W 1990r. w pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych kandydował na Burmistrza Zdzieszowic i przy ogromnym poparciu mieszkańców został Burmistrzem. W kolejnych wyborach mieszkańcy ponownie powierzali mu sprawowanie tej zaszczytnej funkcji, którą pełnił do dnia tragicznej śmierci.

Swą pozycję Burmistrz zawdzięczał zaufaniu jakim darzyli go mieszkańcy oraz odpowiedzialnemu zarządzaniu miastem i gminą. Gmina Zdzieszowice pod jego kierownictwem przeżywała intensywny rozwój. To dzięki jego staraniom następowała rozbudowa infrastruktury społecznej, gazyfikacja, budowa wodociągów czy budowa nowych dróg i chodników z ciągami oświetleniowymi. Przygotowane zostały tereny pod budownictwo jednorodzinne, nowoczesne, uzbrojone tereny inwestycyjne jak i przygotowywane kolejne obszary pod budowę kanalizacji sanitarnej.

Na dzień dzisiejszy Gmina Zdzieszowice posiada skanalizowane miasto i sołectwo Żyrowa. Zakończono I etap budowy kanalizacji w miejscowościach Krępna i Rozwadza. Trwają przygotowania do budowy kanalizacji w miejscowości Januszkowice. Jednym z priorytetowych celów Burmistrza było stworzenie najlepszych warunków opieki i nauki dla dzieci i młodzieży w Gminie Zdzieszowice. Aby zapewnić dzieciom szeroki dostęp do wiedzy starał się o zatrudnienie wysokiej klasy kadry pedagogicznej. Również opieka przedszkolna prowadzona jest, dzięki jego staraniom na bardzo wysokim poziomie. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych lekcjach nauki języków obcych i innego rodzaju zajęciach tematycznych. Innym namacalnym efektem tych starań jest to, że młodzież całej Gminy Zdzieszowice korzysta nieodpłatnie z opieki stomatologicznej prowadzonej w Publicznym Gimnazjum. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Gmina Zdzieszowice nieprzerwanie prowadzi żłobek samorządowy, jedyny taki w powiecie, do którego uczęszcza 50 maluchów, co umożliwia młodym matkom podjęcie i kontynuację zatrudnienia. Burmistrz zapewniał również godne warunki egzystencji dla emerytów i seniorów. W Zdzieszowicach funkcjonują dwa dobrze wyposażone domy dziennego pobytu, które umożliwiają im aktywne spędzenie czasu i dają możliwość kontaktu z innymi.

W Zdzieszowicach funkcjonuje bardzo dobrze wyposażona baza sportowa i rekreacyjna z której korzysta bardzo wiele dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych. Efektem zaangażowania w sport i rekreację jest posiadanie na dzień dzisiejszy II ligowego zespołu, który niezaprzeczalnie jest wielką promocją naszej gminy.

Gmina Zdzieszowice może się również poszczycić doskonale zorganizowanym jednostkami ochotniczych straży pożarnych, których Burmistrz Dieter Przewdzing był Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego.

Te osiągnięcia były możliwe do realizacji tylko poprzez wspaniałą współpracę Burmistrza z mieszkańcami całej Gminy.

Najważniejsze osiągnięcia Burmistrza ostatnich lat w dziedzinie gospodarczej to min:

 1. powstanie od roku 2000 około 40 nowych zakładów pracy gwarantujących nowe miejsc pracy

 2. budżet Gminy Zdzieszowice udało się zwiększyć z 24 mln. do prawie 50 mln. PLN

 3. pozyskano znaczą ilość środków poza budżetowych dla przykładu w 2011 r. była to kwota 26 mln. zł./ na skanalizowanie wsi Rozwadza i Krępna oraz budowę nowoczesnego kompleksu basenów i urządzeń rekreacyjnych, hal sportowych przy szkołach podstawowych i boisk sportowych

 4. Środki przeznaczono także na modernizacje i budowę infrastruktury drogowej min. wybudowano łącznik pomiędzy Zdzieszowicami i Rozwadzą / ul.Waryńskiego /

 5. znaczące osiągnięcia w zagospodarowaniu rzeki Odry. Na terenie Gminy Zdzieszowice powstałe jako jedne z pierwszych dwie nowoczesne elektrownie wodne.

Za całokształt swojej działalności został uhonorowany m.in.;

 1. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 2. Złotym Krzyżem Zasługi

 3. Złotym medalem za długoletnia służbę

 4. Medalem Komisji Edukacji Narodowej

 5. Złotym Znakiem Związku OSP RP

 6. Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji

 7. Platynowym Laurem Pro Publico Bono

 8. Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”

 9. Odznaką Honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Zdzieszowice”

 10. Orderem Czarnej Madonny

 11. Godłem Promocyjnym Śląski Oskar

W dniu 3 września 2013 Pan Dieter Przewdzing otrzymał zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa przyznany przez Połtawską Akademię Rolniczą.

Burmistrz Dieter Przewdzing miał wiele planów i zamierzeń. Czynił starania o pozyskanie nowych inwestorów na terenie Gminy Zdzieszowice, zabiegał o zwiększenie wpływów do kas gminnych...

Jego brutalna śmierć tak nagle wszystko przerwała…

00001.jpeg

00002.jpeg

00003.jpeg

00004.jpeg

00005.jpeg

00006.jpeg

00007.jpeg

00008.jpeg

00009.jpeg

00010.jpeg

00012.jpeg

00013.jpeg

00014.jpeg

00015.jpeg

00016.jpeg

00017.jpeg

00018.jpeg