Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Zarządzenia Burmistrza z roku 2024
  Data modyfikacji: 14-06-2024 09:17
 2. Zarządzenie Nr SG.0050.27.2024 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2024 r.
  Data modyfikacji: 14-06-2024 09:16
 3. 2024-06-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach Rozwadza i Januszkowice, gmina Zdzieszowice oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu
  Data modyfikacji: 13-06-2024 13:34
 4. Składy komisji Rady Miejskiej (IX kadencja)
  Data modyfikacji: 13-06-2024 12:38
 5. Projekty uchwał na III Sesję w dniu 26 czerwca 2024 r.
  Data modyfikacji: 13-06-2024 08:55
 6. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach IX kadencji
  Data modyfikacji: 12-06-2024 15:30
 7. Zarządzenie Nr SG.0050.30.2024 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2024 r.
  Data modyfikacji: 12-06-2024 14:11
 8. Zarządzenie Nr SG.0050.29.2024 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2024 r.
  Data modyfikacji: 12-06-2024 14:10
 9. Zarządzenie Nr SG.0050.28.2024 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2024 r.
  Data modyfikacji: 12-06-2024 14:09
 10. 2024-06-07 Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji nr 4/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego, 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 O na odcinku Zdzieszowice - Żyrowa"
  Data modyfikacji: 12-06-2024 09:57