Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2014 roku zadań publicznych

Burmistrz Zdzieszowic ogłasza otwarty konkursy ofert na wsparcie w 2014 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały XLI/316/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2014 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
W ramach tego zadania mogą być podejmowane działania skierowane na upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych – organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach, rozgrywkach, turniejach z różnych dziedzin sportu na poziomie  lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.381.2014

Ogłoszenie o konkursie: PDFZałącznik nr 1

Oferta:

DOCoferta (plik .doc)

ODToferta (plik .odt)

PDFoferta (plik .pdf)

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy (plik .pdf)

Sprawozdanie:

DOCsprawozdanie (plik .doc)

ODTsprawozdanie (plik .odt)

PDFsprawozdanie (plik .pdf)