Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Informacja o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

Procedury naboru kandydatów, które określa Program Współpracy Gminy Zdzieszowic z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 i przedstawiają się następująco:

Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być członkowie podmiotów Programu  oraz osoby wskazane przez podmioty Programu (nie będące ich członkami), upełnomocnione do reprezentowania podmiotu Programu w procedurach konkursowych.

Burmistrz Zdzieszowic, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem, powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela podmiotów z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych,
W skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
Do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy, Burmistrz zaprasza przedstawicieli podmiotów Programu do udziału w komisjach konkursowych.

Zgłoszenia należy składać do dnia 27.01.2011 r. na formularzu zamieszczonym poniżej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34.

ODTFormularz kandydaci na członków komisji konkursowych NGO.odt

ODTFormularz kandydaci na członków komisji konkursowych NGO.odt