Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zakaz palenia liści i wypalania traw

Przypominamy, że palenie ognisk (wypalanie liści, traw na posesji, itp.) na terenie gminy Zdzieszowice jest zabronione. Ustawa o odpadach, mówi wyraźnie, że "Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gmin nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów”. W związku z tym, że na terenie Gminy Zdzieszowice, członka Związku Międzygminnego Czysty Region umożliwia się mieszkańcom selektywną zbiorę odpadów, w której jedną z frakcji są odpady zielone na terenie Gminy Zdzieszowice zabronione jest wypalanie traw, liści, gałęzi oraz innych odpadów zielonych, biodegradowalnych.

Jeśli organizujemy zwykłe ognisko i palimy gałęzie to musimy zwracać uwagę na przepisy pożarowe. Istotne jest to, jak wielkie jest to ognisko. Jeśli spalanie gałęzi ma charakter masowy i „porządkowy”, a nie tylko „imprezowy” możemy czuć się zagrożeni mandatem.

Oprócz tego ognisko nie może zakłócać spokoju osób na sąsiednich posesjach – czyli np. powodować uciążliwego zadymienia sąsiednich podwórek, hałas powodowany przez uczestników spotkania nie może być kłopotliwy dla naszych sąsiadów. Nie możemy też narobić tyle dymu aby np. ograniczyć widoczność na ulicach otaczających posesję.  Dym może ograniczyć widoczność i spowodować zagrożenie dla samochodów, a nagły podmuch wiatru spowodować niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia w nieznanym kierunku.

Jeśli nasze „ognisko" spowoduje pożar i zagrożenie dla ludzi i środowiska, grozi nam mandat karny w kwocie 500 zł, a w skrajnych przypadkach sprawa zostanie skierowana do sądu.

Ponadto sąsiad, któremu wyjątkowo uprzykrzy się życie, może też – powołując się na Kodeks wykroczeń i Kodeks cywilny – skierować sprawę do sądu. 
Oto przepisy:

  • art. 82 § 1 pkt. 1 Kodeksu wykroczeń – zgodnie z nim kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
  • art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – ten przepis dotyczy ogólnie zakłócania porządku w miejscu publicznym, za co grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, przy czym zakłócenie porządku może nastąpić nie tylko krzykiem, hałasem czy alarmem, ale także innym wybrykiem, do którego zaliczyć można także palenie liści czy innych odpadów roślinnych, w wyniku czego duszący dym utrudnia nam egzystencję.
  • art. 144 Kodeksu cywilnego – mówi on, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa własności powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych (czyli np. nie można „zadymić" sąsiada robiąc ognisko na swojej posesji).