Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Konsultacje społeczne dotyczące Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej

Szanowni Państwo!

W imieniu Prezydenta Miasta Opola oraz Wójta Gminy Chrząstowice, Wójta Gminy Dąbrowa, Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, Burmistrza Gogolina, Wójta Gminy Izbicko, Wójta Gminy Komprachcice, Burmistrza Krapkowic, Burmistrza Lewina Brzeskiego, Wójta Gminy Łubniany, Wójta Gminy Murów, Burmistrza Niemodlina, Burmistrza Ozimka, Wójta Gminy Popielów, Burmistrza Prószkowa, Wójta Gminy Strzeleczki, Wójta Gminy Tarnów Opolski, Wójta Gminy Turawa, Wójta Gminy Tułowice, Wójta Gminy Walce, Burmistrza Zdzieszowic zapraszamy Państwa na

konsultacje społeczne dotyczące projektu

 Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej,

które odbędą się w dniu 4 listopada 2014 r. w Ratuszu w sali nr 312

w godzinach  od 17:00 do 19:00

Celem studium jest diagnoza systemu transportu oraz opracowanie celów i działań wspólnych dla rozwoju komunikacji w ramach Aglomeracji Opolskiej rozumianej jako miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego.

Podczas spotkania zostanie omówiony Plan rozwoju systemu komunikacyjnego w Aglomeracji Opolskiej. Dokument określa cele strategiczne dla transportu aglomeracyjnego, które powinny przyczynić się do poprawy spójności i dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej. Opracowanie zawiera również listę zadań do realizacji oraz konkretne rozwiązania mające na celu rozwój systemu transportowego na obszarze objętym przedmiotem opracowania.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać na załączonym formularzu do dnia 07.11.2014r.

  1. W formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (decyduje data wpływu);
  2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),

Opinie złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Załączniki:

  1. Formularz zgłaszania uwag do Studium komunikacyjnego AO
  2. Studium komunikacyjne AO (Plan rozwoju systemu komunikacyjnego)