Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu Aktywni i Kompetentni

Fundacja Dla Dobra Publicznego zaprasza osoby bezrobotne z województwa opolskiego na BEZPŁATNE szkolenia zawodowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Aktywni i kompetentni".

Celem ogólnym projektu „Aktywni i kompetentni” jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 84 osób bezrobotnych ( w tym 50 kobiet) z terenu województwa opolskiego, do końca trwania projektu, przeciwdziałając tym samym ich wykluczeniu społecznemu.
W ramach projektu oferujemy bezpłatne SZKOLENIA zawodowe:

- Specjalista/ka ds. sprzedaży z obsługą magazynu oraz wózkiem jezdniowym
(z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego)
- Specjalista/ka ds. administracyjno-biurowych z elementami kadr i księgowości MŚP
(z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego)
- Opiekun/ka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych
(z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego)
- Specjalista/ka ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz innych źródeł finansowania zewnętrznego z językiem angielskim
- Kurs spawania metodą MAG
(z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego)

Oferowany moduł nauczania języka angielskiego albo niemieckiego nauczany będzie realizowany w stopniu podstawowym. Z uwagi na powyższe przy rekrutacji pierwszeństwo będą miał osoby nie znające wybranego do nauki języka. Języki obce nauczane będą za pomocą innowacyjnej metody nauczania języków obcych za pomocą kursów i systemu SITA.

Równolegle (a także po zakończeniu szkolenia zawodowego) uczestnicy projektu będą brali udział:
- w szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy z modułem przedsiębiorczości.
- w poradnictwie indywidualnym doradcy zawodowego, którego celem jest opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania oraz pomoc w poszukiwaniu pracy.

UCZESTNICY PROJEKTU

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby BEZROBOTNE, zamieszkujące w województwie OPOLSKIM, będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 LATA) zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.

Priorytetowo traktowane będą osoby bezrobotne:
- powyżej 45 roku życia,
- długotrwale bezrobotni,
- zamieszkujący na obszarach wiejskich,
- nie znające języka angielskiego bądź niemieckiego

SZCZEGÓŁOWE informację można uzyskać
pod numerem telefonu: 77 483 48 95
oraz na stronie Fundacji: www.fddp.pl w zakładce
Projekty / Aktywni i kompetentni

Ulotka_Aktywni i kompetentni_1.jpeg Ulotka_Aktywni i kompetentni_2.jpeg