Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Krępna - zmiana terminu zebrania z dnia 26 lutego na 4 marca 2015r.

Na podstawie § 27 Statutu Sołectwa Krępna nadanego Uchwałą NR XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1099) oraz w związku z Uchwałą NR IV/30/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Krępna,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Krępna celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 4 marca 2015 r. o godz. 17:30 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Sołtysa,
5. Wybór członków Rady Sołeckiej.


Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Januszkowice

Na podstawie § 27 Statutu Sołectwa Januszkowice nadanego Uchwałą NR XXIII/171/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1097) oraz w związku z Uchwałą NR IV/28/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Januszkowice,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Januszkowice celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 17:30 w dużej sali w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Sołtysa,
5. Wybór członków Rady Sołeckiej.


Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Rozwadza

Na podstawie § 27 Statutu Sołectwa Rozwadza nadanego Uchwałą NR XXIII/175/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1101) oraz w związku z Uchwałą NR IV/32/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Rozwadza,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Rozwadza celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 2 marca 2015 r. o godz. 17:30 w sali OSP w Rozwadzy.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Sołtysa,
5. Wybór członków Rady Sołeckiej.


Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Jasiona

Na podstawie § 27 Statutu Sołectwa Jasiona nadanego Uchwałą NR XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1098) oraz w związku z Uchwałą NR IV/29/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasiona,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Jasiona celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 5 marca 2015 r. o godz. 17:30 w świetlicy w budynku OSP w Jasionej.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Sołtysa,
5. Wybór członków Rady Sołeckiej.


Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Żyrowa

Na podstawie § 27 Statutu Sołectwa Żyrowa nadanego Uchwałą NR XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1102) oraz w związku z Uchwałą NR IV/33/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żyrowa,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Żyrowa celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz. 17:30 w sali OSP w Żyrowej.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Sołtysa,
5. Wybór członków Rady Sołeckiej.


Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Oleszka

Na podstawie § 27 Statutu Sołectwa Oleszka nadanego Uchwałą NR XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1100) oraz w związku z Uchwałą NR IV/31/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Oleszka,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Oleszka celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. o godz. 17:30 w świetlicy w budynku OSP w Jasionej.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Sołtysa,
5. Wybór członków Rady Sołeckiej.