Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz uchwały nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu:


Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Bumistrza: PDFSG.0050.27.2015

Ogłoszenie o konkursie: PDFZałącznik do Zarządzenia


Pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego,dożywianie, wyjazdy wakacyjne

Zarządzenie Bumistrza: PDFSG.0050.28.2015

Ogłoszenie o konkursie: PDFZałącznik do Zarządzenia


Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Zarządzenie Bumistrza: PDFSG.0050.29.2015

Ogłoszenie o konkursie: PDFZałącznik do Zarządzenia

Oferta:

DOCoferta.doc

ODToferta.odt

PDFoferta.pdf

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy.pdf

Sprawozdanie:

DOCsprawozdanie.doc

ODTsprawozdanie.odt

PDFsprawozdanie.pdf