Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2011 roku zadań publicznych

Burmistrz Zdzieszowic

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz uchwały nr III/11/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2011 roku zadań publicznych z zakresu:

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnychw ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne

 

Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

 

Dokumenty do pobrania:

1. oferta

2. ramowy wzór umowy

3. sprawozdanie