Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Walne zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP w Zdzieszowicach za 2014 rok

W dniu 25 kwietnia br. o godz. 17.00 w remizie OSP w Rozwadzy odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zdzieszowicach. Zebranie otworzył Prezes Zarządu druh Józef Job, a następnie przywitał zaproszonych gości – Panią Burmistrz Sybilę Zimerman, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Pana Mirosława Hankus, opiekuna OSP z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach mł. bryg. Macieja Zając, Komendanta Zakładowej Straży Pożarnej w ArcelorMittal Poland S.A. - Oddział w Zdzieszowicach druha Wiesława Naworola oraz członków Miejsko – Gminnej Komisji Rewizyjnej na czele z jej Przewodniczącym druhem Edwardem Walencikiem. Na przewodniczącego zebrania wybrano Komendanta Gminnego druha Ryszarda Jantos.

Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności Zarządu w ubiegłym 2014 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu w tym okresie przedstawił Prezes druh Józef Job, zaś sprawozdanie o stanie technicznym naszych jednostek OSP – Komendant Gminny druh Ryszard Jantos. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Edward Walencik przedstawił sprawozdanie Komisji zakończone postawieniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

W toku dyskusji poruszano m.in. tematy wyszkolenia naszych ratowników, wyposażenia naszych jednostek OSP oraz konieczności wykonania bieżących remontów hydrantów na terenie naszej gminy. W kwestii wyszkolenia największym problemem jest zbyt mała dostępność szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej (kurs i recertyfikacja uprawnień).

Po zakończeniu dyskusji głosowano nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy – absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

W końcowej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście składając podziękowania strażakom za ich ofiarną i bezinteresowną służbę oraz informując o chęci współpracy oraz planach związanych z finansowaniem działalności strażaków ochotników w bieżącym roku.