Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice - zapraszamy do wypełnienia ankiety

Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic

Gmina Zdzieszowice przystąpiła do opracowania projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice”.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Tylko gminy posiadające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i zwrotne przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Ankieta nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania.

XLSXAnkieta do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Gminy Zdzieszowice

PDFAnkieta do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Gminy Zdzieszowice

Za wszelką współpracę mieszkańcom Gminy serdecznie dziękujemy.

Z-ca Burmistrza

mgr inż. Artur Gasz