Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 8 marca 2011 r.

Na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) informuję, co następuje:

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych złożone Komisarzowi Wyborczemu w Opolu II, na wniosek zainteresowanych podmiotów, udostępniane będą do wglądu w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura w Opolu, pok. 120, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.
Organizacje i komitety wyborcze wyborców, biorące udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., albo stowarzyszenia i fundacje, które w swoich statutach przewidują działania związane z analizą finansowania kampanii wyborczych, mogą wnosić do Komisarza Wyborczego w Opolu II, umotywowane, pisemne zastrzeżenia do sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wydania Komunikatu, zgodnie z art. 84b wymienionej ustawy.


Komisarz Wyborczy
w Opolu II

/–/ Paweł MEHL