Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice - projekt zmian, tekst ujednolicony (2,44MB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice (885,65KB)

JPEGRysunek studium określający uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice (208,56KB)

JPEGRysunek studium określający kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice (185,58KB)

JPEGRysunek prognozy (177,38KB)

JPEGRysunek zmiany studium (161,98KB)