Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - wrzesień 2015

Do czasu powstania stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” funkcjonować będą Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Terminy kolejnych przypomianamy poniżej:

 • Januszkowice - 26.09.2015r.
 • Jasiona - 05.09.2015r.
 • Krępna - 12.09.2015r.
 • Oleszka - 05.09.2015r.
 • Rozwadza - 26.09.2015r.
 • Zdzieszowice - 19.09.2015r.
 • Żyrowa - 12.09.2015r.

MPSZOK-i organizowane są przez operatorów odbierających odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości z gmin członkowskich należących do Związku. Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do MPSZOK następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

 • surowcowe (tzw. „suche”)
 • szkło opakowaniowe
 • odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie)
 • przeterminowane leki
 • chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (300 kg na mieszkańca / rok).

UWAGA!

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady dostarczone na MPSZOK’a muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Ponadto informujemy, że każdy mieszkaniec, jeżeli nie ma możliwości samodzielnego wywiezienia odpadów do MPSZOK ma alternatywne rozwiązanie, polegające na zamówieniu odpłatnej usługi dodatkowej (na podstawie uchwały nr XLI/16/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi).