Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Gospodarka odpadami (23.01.2016) – informacja na temat ważności decyzji

Gospodarka odpadami – informacja nt. ważności decyzji

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn.zm.) z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy następujące decyzje:

- zezwolenia na zbieranie odpadów,
- zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
- decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001r o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W związku z wymogiem uzyskania do dnia 23 stycznia 2016 r. stosownych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami przypomina się wszystkim podmiotom zobowiązanym do ich uzyskania, że stosowne wnioski opracowane zgodnie z wymogami obowiązujących regulacji prawnych ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) należy złożyć do właściwego organu tj. odpowiednio Starosty bądź Marszałka.

Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają do 23 stycznia 2016 r. odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia.